Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το Δικτυακό Τόπο των Δικηγορικών Γραφείων ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ – ΛΙΑΣΚΟΣ.

Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και συμφωνείτε με το περιεχόμενο αυτών, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ανωτέρω ιστοσελίδα www.law-firm.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία σας με το περιεχόμενο των παρόντων όρων και της Πολιτικής Απορρήτου και Cookies. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, διαδικασίες και πολιτικές, τότε οφείλετε με δική σας ευθύνη να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση της Ιστοσελίδας.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Το www.law-firm.gr είναι o Δικτυακός Τόπος (εφεξής “Ιστότοπος”, “Ιστοσελίδα”, “Δικτυακός Τόπος”) των Δικηγορικών Γραφείων ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ – ΛΙΑΣΚΟΣ, που συστεγάζονται στην Αθήνα, επί της οδού Μπούσγου αριθ. 16 (εφεξής το “Γραφείο”, “Εμείς”). Πριν εισέλθετε και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις.

Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπό μας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά του και δεν αποτελεί νομική συμβουλή προς τον Χρήστη. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εμείς και οι τρίτοι που συνδέονται με μας αποκλείουμε ρητά οποιαδήποτε αστική ή/και ποινική ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες απώλειες ή ζημίες που προκλήθηκαν από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την Ιστοσελίδα μας και το Περιεχόμενό της ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Ιστοτόπου μας, οποιοδήποτε υλικό αναρτάται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε ευθύνης για απώλεια εσόδων, απώλεια ή ζημία επιχείρησης, απώλεια κερδών ή συμβάσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια της υπεραξίας, και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

Το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορεί να γίνονται περιοδικά οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν δεσμευόμαστε να ενημερώνουμε τακτικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα Ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάκοπα ή χωρίς σφάλματα, ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατά με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό, ότι τα σφάλματα θα διορθωθούν την Ιστοσελίδα, ότι ο διακομιστής που φιλοξενεί την Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένος από ιούς ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Ωστόσο, οι χρήστες αποδέχονται ότι έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή / και να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα ολόκληρο ή μέρος του Δικτυακού Τόπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία (θετική, αρνητική, παρεπόμενη, συμβατική ή άλλη) που προκύπτει από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην Ιστοσελίδα, τη διακοπή όλων ή μέρους της, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή λήψη υπηρεσίας ή απώλεια του περιεχομένου, και την ύπαρξη τυχόν σφάλματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία όλου ή μέρους του Δικτυακού Τόπου για συντήρηση ή αναβάθμιση ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Όλο το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγή και σας παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την τυχόν αδυναμία παροχής οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Το Γραφείο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες ή προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, επιλογών και του περιεχομένου του Ιστοτόπου στη χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Οποιοδήποτε είδος επίθεσης στο Ιστότοπο, όπως ενδεικτικά η εισαγωγή παράνομου ή κακόβουλου λογισμικού, η απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο διακομιστή φιλοξενίας ή σε βάση δεδομένων του Ιστοτόπου, η επίθεση άρνησης υπηρεσίας (DOS attack), αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

Δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλεια ή ζημιά που προκλήθηκε από ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που ενδέχεται να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεδομένα ή άλλα προγράμματα ή λογισμικό λόγω της χρήσης του ιστοτόπου ή οποιουδήποτε ιστοτόπου συνδέεται με αυτόν.

Μπορείτε να χρησιμοποιείται συνδέσμους με κάποια σελίδα μας (backlinks, inbound links), υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο, που δεν θα βλάψει τη φήμη μας ή δεν θα την εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποδηλώνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή επικύρωσης από μέρους μας όπου δεν υπάρχει, ή να προκαλείται οποιασδήποτε μορφής δυσφήμηση ή μομφή εναντίον μας.

Ο ιστότοπος από τον οποίο συνδέεστε πρέπει να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εικόνων, κειμένων, γραφικών, κειμένων παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή και αναπαραγωγή του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειάς μας.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.law-firm.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Γραφείο αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών σας Δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2016/679). Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες. 

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στους servers του Γραφείου ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες.

Απόρρητο Συναλλαγών

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι εμπιστευτικές και το Γραφείο έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία των πελατών σε τρίτα μέρη, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από καθήκον συμμόρφωσής μας σε δικαστική απόφαση ή απόφαση Δημόσιας Αρχής.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Γραφείο χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί τους.

Οι χρήστες κατά την υποβολή των στοιχείων τους θα ερωτώνται από το Γραφείο, αν συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία αυτών των στοιχείων προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας. Η χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται μόνο για την επικοινωνία μεταξύ μας κατά τον χειρισμό της υποθέσεώς σας. Δεν αποκαλύπτουμε και δεν δημοσιοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και τις πληροφορίες που μάς εμπιστεύεστε. 

Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεσθε για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας κατά τη χρήση του www.law-firm.gr, σάς ενθαρρύνουμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου.

 

COOKIES

Ο παρών Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies από την Ιστοσελίδα μας και τις επιλογές σας είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Cookies.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.law-firm.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

Το Γραφείο δύναται να τροποποιεί και να αναθεωρεί μονομερώς, ανά πάσα στιγμή και στο βαθμό που δεν αντίκειται στην ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία τους Όρους Χρήσης του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου, αναρτώντας κάθε τυχόν αναθεώρησή τους στο παρόν τμήμα του. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε για τους ισχύοντες Όρους Χρήσης.

Για όλες τις διαφορές, διενέξεις και διαφωνίες μεταξύ του Γραφείου και των Χρηστών του δικτυακού τόπου www.law-firm.gr αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν ενημερώθηκε στις 23 Ιουνίου 2021.